ภาพกิจกรรม
ช่วยงานปริวาสกรรมและก่อเจดีย์ทราย ณ วัดโนนดินแดงใต้
ช่วยงานปริวาสกรรมและก่อเจดีย์ทราย ณ วัดโนนดินแดงใต้
-----------------------------------------------------------------------
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา๑๕.๐๐ น. คุณครูรวิศุทธ์  ใจแก้ว  ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.๕ และม.๖  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้มีจิตอาสาไปช่วยงานปริวาสกรรมและก่อเจดีย์ทราย ณ วัดโนนดินแดงใต้ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดโนนดินแดงใต้ และ เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดงดูแลอย่างใกล้ชิด

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,14:56   อ่าน 296 ครั้ง