ภาพกิจกรรม
วันที่สองของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
บรรยากาศกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สองของการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยการแบ่งกลุ่มตามเลขที่ เพื่อเรียน Online ควบคู่กับ On site ตามตารางเรียนพร้อมกัน

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,10:17   อ่าน 254 ครั้ง