ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๓๐ ทุน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๓๐ ทุน
----------------------------------------------
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐนันท์ ศรีคุณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ขอขอบคุณ คุณหมอเอนก - คุณหมอชนัญชิดา วิสุทธิศักดิ์ คลีนิคทันตกรรมเอนก อ.เมือง จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ (ในโครงการพระราชดำริ) จำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท
#คุณหมอชนัญชิดา วิสุทธิศักดิ์ (พี่ตาล) เป็นศิษย์เก่า ร่มเกล้าฯ รุ่นที่ ๑๑ ที่มีจิตใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่น้องๆ ขอให้ครอบครัวของพี่มีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองในการงาน ทุกสถานตลอดไป
พร้อมกันนี้โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ขอขอบคุณ คุณหมอแซม มอบทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณครูพิมลดา บุญลา เป็นตัวแทนรับมอบทุนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,09:27   อ่าน 24 ครั้ง