ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-------------------------------
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรวิศุทธ์ ใจแก้ว รักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคุณครูหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ร่วมให้ข้อแนะนำ ข้อหารือต่างๆแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,14:56   อ่าน 39 ครั้ง