ภาพกิจกรรม
อบรมในวันนี้ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการวัดผลประเมินผล
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เข้าอบรมการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อบรมในวันนี้ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการวัดผลประเมินผล
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:13   อ่าน 46 ครั้ง