ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมบริจาคโลหิตที่หน่วยรับบริจาคโลหิต
เข้าร่วมบริจาคโลหิตที่หน่วยรับบริจาคโลหิต
---------------------
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยงานอนามัยโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๗๓ คน เข้าร่วมบริจาคโลหิตที่หน่วยรับบริจาคโลหิต โดยกิ่งกาชาดอำเภอโนนดินแดงร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง โรงพยาบาลโนนดินแดงและโรงพยาบาลนางรอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:31   อ่าน 103 ครั้ง