ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
---------------------------
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ที่ผ่านการคัดเลือกคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,10:09   อ่าน 68 ครั้ง