ภาพกิจกรรม
โครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
โครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
------------------
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐนันท์ ศรีคุณ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลโนนดินแดง โดย พญ.ภัทรี เลาติเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เพื่อให้กลุ่มเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,09:16   อ่าน 62 ครั้ง