ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 326532
Page Views 457470
ภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอำเภอโนนดินแดง
( จำนวน 6 รูป / ดู 289 ครั้ง )
คณะครูโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ได้ร่วมมอบเค้กวันเกิดแด่คุณครูฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์ (ครูแดง)
( จำนวน 7 รูป / ดู 384 ครั้ง )
บอกเจ้าที่เจ้าทางในการก่อสร้างปรับปรุงป้าย
( จำนวน 9 รูป / ดู 432 ครั้ง )
อบรมคณะกรรมการนักเรียน - เพื่อนที่ปรึกษา (YC)และเครือข่ายกรรมการห้องเรียนสีขาว
( จำนวน 11 รูป / ดู 353 ครั้ง )
ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายโรงเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 292 ครั้ง )
ต้อนรับคณะวิทยากรจากคณะสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
( จำนวน 27 รูป / ดู 494 ครั้ง )
คะแนนเฉลี่ยสูง
( จำนวน 0 รูป / ดู 200 ครั้ง )
อบรมคุณธรรรม จริยธรรม
( จำนวน 26 รูป / ดู 506 ครั้ง )
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11
( จำนวน 19 รูป / ดู 563 ครั้ง )
ติดตามผลโครงการ 1 ทุน 1 อาชีพ ประจำสัปดาห์ที่ 11 - 12
( จำนวน 25 รูป / ดู 575 ครั้ง )
สอบ Pre O-net
( จำนวน 6 รูป / ดู 381 ครั้ง )
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
( จำนวน 56 รูป / ดู 1444 ครั้ง )