ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 326568
Page Views 457506
ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนานักเรียนวิถีพุทธ
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
( จำนวน 10 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ซ้อมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
( จำนวน 5 รูป / ดู 27 ครั้ง )
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( จำนวน 5 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ประชุมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตละหานทราย
( จำนวน 5 รูป / ดู 30 ครั้ง )
อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
( จำนวน 23 รูป / ดู 38 ครั้ง )
ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 15 รูป / ดู 38 ครั้ง )
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 10 รูป / ดู 17 ครั้ง )
ทำแบบบันทึก การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดย
( จำนวน 23 รูป / ดู 40 ครั้ง )
ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
( จำนวน 24 รูป / ดู 39 ครั้ง )
อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
( จำนวน 10 รูป / ดู 22 ครั้ง )
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
( จำนวน 44 รูป / ดู 40 ครั้ง )