ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 299060
Page Views 417266
ภาพกิจกรรม

บรรพชา - ศีลจาริณี
( จำนวน 20 รูป / ดู 67 ครั้ง )
วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
( จำนวน 19 รูป / ดู 56 ครั้ง )
พิธีสวดพระอภิธรรม ถวายพระราชกุศล
( จำนวน 29 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ค่าย “ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา”
( จำนวน 20 รูป / ดู 157 ครั้ง )
ค่าย “คนดีศรีแผ่นดิน”
( จำนวน 23 รูป / ดู 138 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 77 ครั้ง )
ศึกษาดูงานโรงเรียนร่มเกล้า อุดรธานี
( จำนวน 14 รูป / ดู 96 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า
( จำนวน 9 รูป / ดู 85 ครั้ง )
บายศรีสู่ขวัญคุณครู
( จำนวน 76 รูป / ดู 249 ครั้ง )
แชมป์ฟุตซอล
( จำนวน 5 รูป / ดู 104 ครั้ง )
มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
( จำนวน 12 รูป / ดู 126 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
( จำนวน 49 รูป / ดู 156 ครั้ง )