ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 311457
Page Views 435641
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
( จำนวน 42 รูป / ดู 323 ครั้ง )
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
( จำนวน 6 รูป / ดู 110 ครั้ง )
คอนเสิร์ตซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 92 ครั้ง )
ทำบุญเลี้ยงพระภิกษุ สามเณร
( จำนวน 27 รูป / ดู 231 ครั้ง )
ประเมินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
( จำนวน 31 รูป / ดู 228 ครั้ง )
กิจกรรมคนดีอาสา เครือข่ายร่วมพัฒนาสู่ชุมชน
( จำนวน 12 รูป / ดู 82 ครั้ง )
กิจกรรมวันพระ
( จำนวน 58 รูป / ดู 299 ครั้ง )
บริจาคโลหิต
( จำนวน 36 รูป / ดู 181 ครั้ง )
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อัคคีภัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 73 ครั้ง )
กีฬาสีภายใน ร่มเกล้าเกมส์
( จำนวน 48 รูป / ดู 579 ครั้ง )
รับบริจาคสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ดนตรี
( จำนวน 145 รูป / ดู 1052 ครั้ง )
ยินดีกับครูปริญญา ดลเสมอ
( จำนวน 30 รูป / ดู 263 ครั้ง )