ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 299068
Page Views 417274
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
( จำนวน 14 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( จำนวน 56 รูป / ดู 439 ครั้ง )
กิจกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
( จำนวน 11 รูป / ดู 135 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 130 ครั้ง )
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
( จำนวน 20 รูป / ดู 208 ครั้ง )
จัดกิจกรรมวันพระ
( จำนวน 69 รูป / ดู 300 ครั้ง )
คัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7
( จำนวน 41 รูป / ดู 373 ครั้ง )
การจำลองการลงประชามติ
( จำนวน 6 รูป / ดู 291 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
( จำนวน 21 รูป / ดู 228 ครั้ง )
ค่ายคุณธรรมเด็กดีสร้างได้
( จำนวน 20 รูป / ดู 190 ครั้ง )
แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559
( จำนวน 50 รูป / ดู 318 ครั้ง )
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 5 รูป / ดู 130 ครั้ง )