แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

1) แผนปี 2564-2566 คลิ๊กที่นี่

2) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่

3) โครงการโดยภาพรวม  คลิ๊กที่นี่

4) รายละเอียดแต่ละโครงการ  คลิ๊กที่นี่

 
_________________________

แผนฯ ปี 2564-2566


แผนปฏิบัติงาน ปี 2565แผนฯ ปี 2564