ข้อมูลติดต่อ


 ข้อมูลช่องทางการติดต่อโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
 
  1) ที่อยู่ 99 หมู่ 7 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
  2) เบอร์โทรหลักของโรงเรียน 044-606169
 
 ที่ หน่วยงาน  เบอร์โทร  เบอร์มือถือ
1 ฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการ  044-606169 0619469553 
2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  044-606169  0853099589
3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป   044-606169  0621542918
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล  044-606169  0986533654
5 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  044-606169  0813831160

  3) E-Mail : admin@rkbr.ac.th
  5) เว็บไซต์โรงเรียน http://www.rkbr.ac.th/
  
 
แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนร่มเกล้า