ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์มูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเว็บไซต์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ มีข้อมูลคำขวัญ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของโรงเรียน และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของโรงเรียน โดยเผยแพร่เป็นภาพกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและเพจ เฟชบุคของโรงเรียน 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

 
http://www.rkbr.ac.th/mainpage
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเพจ เฟชบุคของโรงเรียน

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1592522224321816/?ref=br_rs
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เพจเฟชบุคโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์