แผนดำเนินงานประจำปี

1) แผนปี 2564-2566 คลิ๊กที่นี่

2) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่

3) โครงการโดยภาพรวม ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่

4) รายละเอียดแต่ละโครงการ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่


_________________________

แผนฯ ปี 2564-2566
 

แผนประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการโดยภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ 2565

 

รายละเอียดของแต่ละโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2565
คลิ๊กที่นี่.