แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนและโครงการ
 
 
  1) แผนปี 2564-2566 คลิ๊กที่นี่

  2) แผนประจำปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่

  3) โครงการโดยภาพรวม ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่

  4) รายละเอียดแต่ละโครงการ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่
 
  5) แผนงบประมาณ ปี 2564  คลิกดูที่นี่
  
    6) 
โครงการงบประมาณปี 2564  คลิ๊กที่นี่
 
_____________________


แผนงบประมาณปี 2565โครงการงบประมาณปี 2565
_____________________
 

แผนงบประมาณปี 2564
โครงการงบประมาณปี 2564