ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
ภายในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สถานที่รับสมัคร  อาคาร 1 ชั้น 2

สอบวัดความรู้ วันที่ 3 เมษายน 2559
ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5 เมษายน 2559

ติดต่อสอบถามโทร
044-606-169
081-0729803 (ผู้อำนวยการ อัครเดช หลาบนอก)

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 1182 ครั้ง