ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับเยาวชน ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ โดยมีโอกาสนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสาธารณะ ให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต 

สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 834 ครั้ง