ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Projet: JSTP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณภาพต่อไปในอนาคต

หากต้องการทราบรายละเอียดเติม สามารถติดต่อ คุณศรายุธ มนตรีมุข งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1436

หรือค้นหาข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 864 ครั้ง