ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับสมัครวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งจะมีการสอบคัดห้องเรียนในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และมอบตัวนักเรียนในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ๑.รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดาและตัวนักเรียน)  สถานที่รับสมัคร อาคาร ๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ โรงเรียน ๐๔๔-๖๐๖๑๖๙   ผอ.อัครเดช หลาบนอก ๐๘๑-๐๗๒๙๘๐๓    

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1077 ครั้ง