ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียน ม.๑, ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เว็บรับสมัคร
https://sgs9.bopp-obec.info/enr/Start/StartPage.aspx

หลักฐานในการสมัคร
- รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดาและตัวนักเรียน)

สอบคัดห้องเรียน ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลสอบ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
มอบตัวนักเรียน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่รับสมัคร อาคาร ๑ ชั้น ๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. ๐๔๔-๖๐๖๑๖๙ หรือ โทร. ๐๘๑-๐๗๒๙๘๐๓ นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/โรงเรียนร่มเกล้า-บุรีรัมย์-1592522224321816/


โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 831 ครั้ง