ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม
ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม
วัน เดือน ปี รายการ
19 ก.ย. 65 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%
20 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ  60% และ 80%
21-22 ก.ย. 65 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
26 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
27-30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่  1/2565
1 ต.ค. 65 นักเรียนปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565
1-5 ต.ค. 65 ครูผู้สอนกรอกคะแนนในระบบ Toschool  ตัดสินผลการเรียน
5  ต.ค. 65 ครูปริ้น ปพ.5 จากระบบ Toschool (ส่งงานวัดผล)
6  ต.ค. 65 นำผลการเรียนจาก Toschool โอนใส่ระบบ  SGS
7  ต.ค. 65 ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนและส่ง  GPA 5 ภาคเรียน(งานวัดผล)
10  ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียนในระบบ SGS
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,14:04   อ่าน 237 ครั้ง