ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
---------------
ด้วยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผลการคัดเลือกดังนี้
๑. นางสาวศศิธร โอสายไทย
๒. นางสาวชนิดา นกพรม
จึงประกาศให้ทราโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,10:21   อ่าน 328 ครั้ง