ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถาบันพระบรมราชชนก
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถาบันพระบรมราชชนก
---------------
ด้วยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาต่อใน สถาบันพระบรมราชชนก ผลการคัดเลือกดังนี้
 
๑. นริสรา พัดทอง
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
นายณัฐนันท์ ศรีคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:12   อ่าน 338 ครั้ง