ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนร่มเกล้า  บุรีรัมย์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
"รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ"
--------------------
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ห้องเรียนปกติ จำนวน   160    คน
 รับสมัคร   วันที่   11-15  มีนาคม  2566
   สอบคัดเลือก  วันที่   23  มีนาคม  2566
   ประกาศผล วันที่   29  มีนาคม  2566
  รายงานตัว/มอบตัว วันที่   1  เมษายน  2566
---------------------
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ SME Gifted (วิทย์-คณิต-อังกฤษ)   จำนวน   40  คน
รับสมัคร   วันที่   14-18  กุมภาพันธ์  2566
สอบคัดเลือก  วันที่   4  มีนาคม  2566
ประกาศผล วันที่   8  มีนาคม  2566
รายงานตัว/มอบตัว วันที่  10  มีนาคม  2566
-----------------------------------
ห้องเรียนปกติ   จำนวน    120  คน
รับสมัคร           วันที่   11-15  มีนาคม  2566
สอบคัดเลือก  วันที่   23  มีนาคม  2566
ประกาศผล วันที่   29 มีนาคม  2566
รายงานตัว/มอบตัว วันที่   1  เมษายน  2566
หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน   1   ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน   1   ฉบับ    
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน   1   ฉบับ
   5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   จำนวน   1   ฉบับ
  6. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว   จำนวน   1   ฉบับ
-----------------------
สถานที่รับสมัคร
ห้องเรียนพิเศษ SME Gifted (วิทย์-คณิต-อังกฤษ) ที่ห้องวิชาการ
ห้องเรียนปกติ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,13:40   อ่าน 113 ครั้ง