ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาฟิสิกส์ (อ่าน 12) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ฟิสิกส์ (อ่าน 119) 09 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 114) 09 ก.พ. 66
MERRY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR RKB CHRISTMAS PARTY (อ่าน 196) 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถาบันพระบรมราชชนก (อ่าน 192) 16 ธ.ค. 65
การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อ่าน 183) 15 ธ.ค. 65
การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (อ่าน 186) 15 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ108ล (อ่าน 223) 14 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนแบบ108ล (อ่าน 221) 14 ธ.ค. 65
In Remembrance Run 2nd. ขอเชิญผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน ร่วมวิ่งตามรอยพระบาทยาตราในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 303) 03 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 345) 31 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 518) 17 ต.ค. 65
ปฏิทินวิชาการเพิ่มเติม (อ่าน 291) 22 ก.ย. 65
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 372) 18 ส.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในต (อ่าน 7618) 11 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 7513) 04 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ (อ่าน 7633) 21 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 7556) 21 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการ (อ่าน 6395) 11 พ.ค. 63
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ (อ่าน 6328) 13 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (อ่าน 6302) 01 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 7691) 22 มี.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 7719) 07 ม.ค. 63
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (อ่าน 7749) 13 พ.ย. 62
ด่วนที่สุด เข้าไปที่เมนู "แบบวัดแวว" (อ่าน 7349) 15 ส.ค. 62
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7099) 19 เม.ย. 62