ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325918
Page Views 456671
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิฑูรย์ หารคำตัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.ฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรรัตน์ ไชยพิรุณรักษ์
ครู คศ.1

นางชวันรัตน์ อำพรศิระภัสร์
ครู คศ.1

นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวยุวธิดา ชนะภักดิ์
ครูอัตราจ้าง