บุคลากรอื่นๆ

นายคำพอง ยอดดี
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4

นายพรชัย มุ่งดี
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4

นายธงชัย จุฬารมย์
พนักงานพัสดุ ส 4

นายกวาง บานกลีบ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชราวุฒิ ปัดบุญทัน
ลูกจ้างชั่วคราว