ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325927
Page Views 456680
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุปผา จตุเชื้อ
ครู คศ.3

นางสาวธนานิษฐ์ ศิระพัฒน์ปรีดา
ครู คศ.3

นายเอนก ตีเหล็ก
ครู คศ.1

นายขวัญชัย ปานกลาง
พนักงานราชการ

นายธนวิชญ์ ศรีสง่า
ครูผู้ช่วย

นางสาวละออง ลีลาน้อย
ครูผู้ช่วย