ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 09/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 311484
Page Views 435668
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรกานต์ เก่งนอก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย
ครู คศ.3

นายคำรณ บุตรไทย
ครู คศ.2

นางสถาพร ชาญประโคน
ครู คศ.3

นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์ศิริ
ครู คศ.3

นางปารณีย์ วันภักดี
พนักงานราชการ

นายจีรวุฒิ แสนเสริม
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์สุดา เลไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมาริสาชล หีบไธสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรทัย จิตรหาญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุมรตี สมานมิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู