ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325919
Page Views 456672
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายรวิศุทธ์ ใจแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพักตรพิมาน สรสิริ
ครู คศ.3

นางอุไรรัตน์ มุสินันทวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันธ์ุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวภิญญาวีณ์ วุฒิณรงค์รัตน์
ครูอัตรจ้าง

นางสาวธิยานันท์ เมธีสิริพงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางทิวาพร จันโท
ครู คศ.1