ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325909
Page Views 456662
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย กอชัยศิริกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด สมสวย
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น ถมฉิมพลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล การสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.จินดาศักดิ์ โพธิ์นางรอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต. นิพัทธ์ ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ณรงค์ศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ แผลงศร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล สกุลศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เทพ โคนาโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิทย์ นาวีสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิเทศน์ธรรมคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทชัยธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช หลาบนอก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ